FUNCIONS VITALS : nutrició Ihttp://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/

http://medtropolis.com/virtual-body/http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/aparells.htm

http://ntic.educacion.es/w3///eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aparells/jclic/aparells.jclic.zip&lang=ca&title=Aparells+del+cos+hum%C3%A0

http://www.eltanquematematico.es/cuerpohumano/chumano_p.html


http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/cuerpo_uri/aparato_plus.html

LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ 
 

Els nutrients


 Els aparells
 Aparell digestiu


http://www.vedoque.com/juegos/los-alimentos.swf?idioma=eshttp://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm#http://www.supersaber.com/digestivo.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu2/index.htmhttp://www.slideshare.net/HolaSoyYo1/aparell-digestiu-6438010

Aparell respiratori

http://www.xtec.cat/~rvillanu/respiratori/respiratori.htm
http://iesmjuancalero.juntaextremadura.net/archivos_insti/recurdptos/naturales/RESPIRACION.SWF


http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio6/la_respiracion/index.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada